گزارش ۳
سال‌ها در راه‌های وهم‌آلود گشته‌ام
ریه‌هایم از هوای شیشه‌ای سردسیر پروخالی شده است
راه رفته‌ام
راه رفته‌ام
پایم پینه بسته است از راه‌های همواره ناهموار
چه کنم؟
کودک‌وار/ دویده‌ام در پی پروانه پندار.

0