-

سکه طلا یا تشتک پپسی‌کولا؟
فرقی نمی‌کند.
وقت بازی
هردو مهره‌اند.


0


 

Blogger Template by Adam Every